Hjem

Velkommen til Skaustua Omsorg AS.

Skaustua Omsorg er et avlastningstilbud for barn og unge.
Vi tilbyr avlastning i helger, ferier og ukedager.

Vi kan også, i nært samarbeid med hjemskolen, gi et skoletilbud til barn og unge som for en periode ikke klarer å følge ordinær undervisning.

Vi sørger for god, individuell tilrettelegging i samarbeid med barnet, foresatte og eventuelle andre instanser.

Vår målsetting

Skaustua skal være et sted barn og unge gleder seg å komme til.

De skal få være med på spennende, opplevelsesrike aktiviteter og føle mestring.

De skal lære å mestre dagliglivets utfordringer gjennom glede, felleskap, omsorg og bekreftelse.

Foreldre, som av ulike grunner trenger avlstning, skal vite at deres barn trives og har det bra.