Historikk og visjon

Skaustua omsorg AS ble stiftet i 2009.

Skaustua Omsorg drives av Kari Thømt og Glenn Henriksen. Det er i dag 17 ansatte som jobber faste helger og ferier. Vi startet dette fordi vi ønsket å gi barn et helhetlig tilbud basert på våre verdier, omsorg – glede – felleskap – mestring. Vår visjon er at det enkelte barn og dets behov skal stå i sentrum. Vi ønsker at barnet skal bli sett og hørt i et familienært miljø. Vi har et solid faglig nettverk og samarbeider tett med skoler, familie, kommuner og terapeuter.

Sammen har vi erfaring som fosterforeldre fra 2008. Kari er utdannet lærer og spesialpedagog og har jobbet med undervisning og spes. ped. i grunnskolen siden 1989. De siste årene som lærer var hun undervisningsinspektør og rektor.

Skaustua består av tre gårder hvorav to holder til i Trøgstad og en i Våler. Her har vi dyr, store områder for aktiviteter både ute og inne, skog og vann. Vi tilbyr avlastning i helger, ukedager og ferier.

Søknader behandles fortløpende. Avtal gjerne et møte her på gården dersom det er ønskelig.

Bunn_historikk3

Velkommen til Skaustua Omsorg!

Med vennlig hilsen

Kari Thømt Henriksen
Daglig leder