Midtuke og ettermiddagstilbud

Vi henter barn og ungdom på skolen.

Da kan vi tilby leksehjelp og andre støttekontaktoppdrag.
Her kan vi tilby tjenester ut fra behov i samarbeid med hjemmet og andre instanser.

Vi lager mat og spiser sammen.

Noen skal hjem til kvelden, mens andre sover over og blir levert på skolen dagen etter.